Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Нотаріус вчинив виконавчий напис на іпотечному договорі, з метою звернення стягнення на предмет іпотеки в інтересах банку і запропонував реалізувати квартиру клієнта для погашення заборгованості позичальника за кредитним договором. Кошти отримувала юридична особа, а клієнт у даній справі виступив лише іпотекодавцем (майновим поручителем) за належне виконання позичальником його кредитних зобов’язань перед банком.

Клієнт звернувся до мене за допомогою, як адвоката по кредитним спорам, коли справа знаходилась на стадії примусового звернення стягнення на квартиру органами державної виконавчої служби за виконавчим написом нотаріуса.

Розроблена мною процесуальна стратегія захисту прав та законних інтересів клієнта включала, серед іншого, подача заяви про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за таким виконавчим документом (п. 6 ч. 1 ст. 152 ЦПК України) та оскарження виконавчого напису в судовому порядку (87, 88 Закону України «Про нотаріат», ст. 110 ЦПК України).

Позовні вимоги адвокат мотивував, зокрема, тим, що на момент звернення банку до нотаріуса із позовом, вже розглядалась справа про стягнення цим же банком заборгованості із позичальника та іпотекодавця (Клієнта) в суді. Відтак, вимоги банку не можуть вважатись безспірними. Також у заяві нотаріусу, вимогах до позичальника/іпотекодавця, розрахунку до суду та виконавчому написі нотаріуса були вказані різні суми заборгованості, що свідчить про невідповідність стягуваної суми дійсній заборгованості боржника і унеможливлює вчинення нотаріусом виконавчого напису на іпотечному договорі згідно із ст.ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат».

Печерський районний суд м. Києва погодився із моїми доводами як адвоката іпотекодавця і ухвалив рішення про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41808444 ). Апеляційний суд м. Києва рішення місцевого суду скасував і ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44311441 ). Але Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу адвоката задовольнив повністю, рішення апеляційного суду скасував, а рішення місцевого суду залишив у силі (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52411642 ).

При цьому, на дату перегляду справи у касаційному порядку Верховний Суд України прийняв рішення, яким висловив правову позицію аналогічній тій, яку відстоював адвокат у даній справі. Суд дав роз’яснення про те, що наявність справи у суді про стягнення заборгованості з іпотекодавця виключає безспірність вимог кредитора та унеможливлює вчинення виконавчого напису нотаріусом (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006509 ).

Отже, інтереси Клієнта були ефективно захищені завдяки правильній правовій позиції адвоката у даній справі.

Категория Адвокат по кредитным делам, Адвокат судебник | Метки , , , , , , , |

Банку відмовлено у позові до позичальника і до іпотекодавця

У період економічної кризи у позичальників за кредитними договорами нерідко виникають труднощі із своєчасним виконанням грошових зобов’язань, а тим більше, коли кредит видавався у валюті.

У однієї моєї Клієнтки виникла проблема: вона близько року не могла повністю вносити платежі за валютним кредитом, а тому у неї виникла прострочена заборгованість у сумі близько 3 тис. доларів США зі сплати тіла кредиту та відсотків. Виконання кредиту було забезпечено іпотекою (квартирою), яка була придбана до отримання кредитних коштів і передана чоловіком Клієнтки у іпотеку банку.

Проаналізувавши документи та врахувавши її можливості, адвокатом було розроблено комплексну систему захисту її прав та законних інтересів у даній справі. Поряд із стандартними способами захисту, було запропоновано нестандартний, який, нажаль, станом на жовтень 2015 р. не був підтверджений судовою практикою.

Саме про цей спосіб захисту піде далі мова.

У ч. 10 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» міститься норма, за якою, якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла — шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність.

Банк звертався із досудовою вимогою до позичальника та іпотекодавця погасити прострочену заборгованість, але не вимагав у цих листах достроково повернути всю суму позики. Тобто, банк у своїх вимогах не змінив строк виконання зобов’язання на підставі ст. 1050 ЦК України і не вимагав достроково повернути частини позики, що залишилась, та сплати процентів, у зв’язку з простроченням позичальником повернення чергових частин позики.

Така вимога достроково повернути всю суму позики та відсотків містилась лише у позовних заявах, які були подані банком до позичальника і окремо до іпотекодавця. Від дати отримання позовних матеріалів із суду і дати звернення Клієнтів до адвоката не пройшло 60 днів. Прострочена заборгованість була повністю погашена позичальником і в подальшому зобов’язання Клієнткою виконувались належним чином і до моменту перегляду справи у апеляційному порядку.

Разом з тим, заперечення адвоката проти позову банку про те, що вимога кредитора втратила чинність і права банку не порушені на дату вирішення спору, не були сприйняті судом першої інстанції (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56111496 ). Однак, апеляційна інстанція погодилась із моїми доводами адвоката позичальника і, скасувавши рішення місцевого суду, ухвалила нове рішення про відмову у задоволенні позову банку до позичальника повністю (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57874172 ).

Слід відмітити, що у іншій справі за позовом банку до іпотекодавця було розроблено декілька ступенів захисту від звернення стягнення на квартиру і суд першої інстанції врахував заперечення адвоката та відмовив банку у позові ще на цій стадії (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56524900 ). На етапі апеляційного провадження позиція відповідача у цій справі підсилилась ще й рішенням апеляційного суду за позовом банку до позичальника, про яке йшлось вище, а тому рішення місцевого суду про відмову банку в позові до іпотекодавця було залишене без змін.

Відтак, завдяки нестандартному юридичному підходу адвоката до справи було залишено квартиру у власності родини та уникнуто дефолту позичальника.

Будемо працювати над тим, щоб рішення апеляційного суду залишились в силі після перегляду у касаційному провадженні.

Категория Адвокат по кредитным делам | Метки , , , , , |

Адвокат по семейным делам

Предлагаю Вашему вниманию краткий перечень юридических услуг, предоставляемых адвокатом по семейным делам. О некоторых из них можно прочитать более детально, перейдя по соответствующей ссылке.

  1. Юридические консультации по семейным вопросам
  2. Составление и юридическое сопровождение заключения брачного контракта
  3. Раздел имущества в браке
  4. Раздел имущества при разводе
  5. Раздел имущества в случае совместного проживания в гражданском (не зарегистрированном) браке
  6. Защита интересов при разделе имущества
  7. Взыскание алиментов
  8. Другие семейные дела

Для определения сложности вашего вопроса и возможности помочь в разрешении этого вопроса, вам нужно позвонить мне по телефону (067)329-38-31, (044)230-91-55, написать на электронную почту bordachenko@spg.kiev.ua или отправить сообщение на странице «Контакты».

В рубрике «Адвокат по семейным делам» можно ознакомится с материалами по теме семейного права. Интересные дела, в том числе, в которых мне доводилось принимать участие ранее, можно посмотреть в разделе «Рішення суду».

Категория Адвокат по семейным делам | Метки , , , , |

Адвокатский запрос (адвокатський запит)

advocatureВ Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» установлено, что адвокатский запрос является письменным обращением адвоката к органам власти и юридическим лицам о предоставлении информации, копий документов, необходимых для оказания правовой помощи клиенту. При этом Законом установлен срок – не более пяти рабочих дней, в течение которых запрашиваемая информация должна быть передана адвокату. В случае если адвокатский запрос касается большого объема документов или требует длительного поиска информации, которую запрашивает адвокат, срок рассмотрения адвокатского запроса может быть увеличен до двадцати рабочих дней, о чем адвокат должен быть письменно уведомлен.

Также следует отметить, что в случае, если выполнения адвокатского запроса требует изготовление копий документов объемом более 10 страниц, адвокат должен компенсировать фактические затраты на копирование и печать.

Но самое интересное, по поводу адвокатского запроса – это вопрос ответственности. В соответствии с ч.3 ст. 24 Закона Украины «Об адвокатуре» отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление неправдивой информации, влекут ответственность, установленную законом.

Таким законом является Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности ст.212-3, в соответствии с которой, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление неправдивой информации, в случаях, когда такая информация подлежит передаче в ответ на адвокатский запрос, в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425,00 грн. до 850,00 грн. на дату написание этого поста).

Недавно коллеги поделились двумя постановлениями о привлечении должностных лиц к административной ответственности, за отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу.

В первом случае Оболонский районный суд привлек к ответственности директора одного из столичных обществ с ограниченной ответственностью за то, что он отказался предоставлять адвокату информацию по его запросу. Как следует из постановления, директор пытался обосновать свой отказ тем, что запрашиваемая информация имеет ограниченный и конфиденциальный характер. Однако суд, посчитал, что в отношении информации о финансировании отказ был правомерен, однако в остальной части (сроки введения в эксплуатацию дома, информация о застройщике и генерального подрядчика и т.п.) оснований для отказа не было. Более того, суд также отметил, что отказывать в предоставлении информации на основании того, что в адвокатском запросе отсутствует цель получения такой информации также является незаконным.

Во втором случае, президент одного из столичных ВУЗов просто проигнорировал адвокатский запрос. После того, как срок для получения ответа на адвокатский запрос был пропущен, был составлен протокол об административном правонарушении и материалы были переданы в Оболонский районный суд г. Киева. В этом случае должностное лицо признало свое вину.

Таким образом, как показывает практика, адвокатский запрос является довольно эффективным средством для реализации адвокатом своего права на информацию. Этот пост появился во многом с целью повысить количество слов адвокат Киев, адвокатура и адвокатский запрос на сайте. Но, в случае, если Вам необходимо получить какую-либо информацию, которая может быть получена по адвокатскому запросу, Вы можете обратиться ко мне. И я, как адвокат в Киеве, могу подготовить адвокатский запрос. Если же Вам интересно почитать постановления, о которых я упомянул в данном посте – Вы можете обратиться ко мне с помощью обратной связи. Укажите, пожалуйста, свой электронный адрес и я с радостью направлю постановления Вам.

Категория Адвокатура | Метки , |

Адвокат в Киеве

Здравствуйте,

Если вам нужна правовая помощь, консультация юриста, адвокатские услуги – вы можете обратиться ко мне.

 Я, Бордаченко Александр Владимирович, адвокат по судебным делам. Веду дела в общих, административных и хозяйственных судах во всех инстанциях, в коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины, Европейском суде по правам человека, иностранных арбитражных судах, в т.ч. Лондонском международном арбитражном суде, третейских судах в Украине, на стадии исполнительного производства. Оказываю правовую помощь в признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Могу оказывать правовую помощь в уголовных делах и делах об административных правонарушениях как адвокат. Очень хорошие результаты для клиентов при рассмотрении судами кредитных дел в спорах с банками, дел об обращении взыскания на предметы ипотеки и залога в судебном и внесудебном порядке. Также оказываю юридические услуги субъектам хозяйствования во время осуществления ими хозяйственной деятельности по составлению договоров, ведения переговоров, составления претензий, проверки имущественного состояния контрагентов и их добросовестности по данным государственных реестров, обжалования в административном или судебном порядке налоговых уведомлений-решений. Перечень оказываемых юридических услуг не является исчерпывающим, поэтому для выяснения вопроса о возможности помочь в конкретном случае, свяжитесь со мной по телефону или напишите на электронную почту, либо воспользуйтесь обратной связью.

Начал юридическую практику по ведению судебных дел в 2003 году и продолжаю заниматься юриспруденцией по настоящее время. Сильные стороны адвоката-судебника – это универсальность, которая нарабатывается в связи с отсутствием узкой специализации по отдельным категориям дел. Адвокату необходимо постоянно усовершенствовать свои знания и навыки в разных отраслях права, что вместе с большим опытом дают возможность рассмотреть ситуацию с разных сторон и максимально качественно помочь клиентам.

Мы работаем слаженной командой с коллегами адвокатами и юристами в рамках ЮФ «Столичная Правовая Группа». Компания ориентирована на комплексное обслуживание бизнеса. Юридическая фирма сопровождает весь цикл жизни субъекта хозяйствования: от регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, помощи во время осуществления текущей деятельности и до продажи корпоративных прав либо исключения сведений о лице из государственного реестра в связи с ликвидацией или банкротством. У нас наработана хорошая база договоров и внешнеэкономических контрактов, которые постоянно улучшаются в связи с законодательными новшествами и динамичной судебной практикой. Компания сопровождает операции с недвижимостью, деятельность в сфере строительства, ведения сельскохозяйственной деятельности, ритейла, коммуникационных услуг, франчайзинга, производства мебели и различных сфер услуг. Кроме того, юридическая компания активно сотрудничает с экспертами, субъектами оценочной деятельности, патентными поверенными, нотариусами, бухгалтерами, детективами, что позволяет предоставить клиентам действительно комплексные и качественные юридические услуги.

Вы можете связаться с адвокатом Бордаченко Александром Владимировичем по телефонам (067)329-38-31, (044)230-91-55 или напишите адвокату на электронную почту bordachenko@spg.kiev.ua либо воспользуйтесь обратной связью на этом сайте «Контакты».

Категория Адвокат по кредитным делам, Адвокат по недвижимости, Адвокат по семейным делам, Адвокат судебник, Адвокатура, Адміністративні процедури, Земельні питання, Новости | Метки , , , , , |