Архив рубрики: Адвокат судебник

Скасування судом постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

Державний виконавець Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Мінюсту України 19.05.2017 р. виніс постанову про стягнення виконавчого збору з боржника в сумі 8051116,11 грн. Одночасно з цим, державний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документу стягувачу у зв’язку з відсутністю майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені заходи щодо розшуку майна виявились безрезультатними (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження»).

Мною, як адвокатом боржника, було оскаржено постанову про стягнення виконавчого збору до суду. Основними мотивами оскарження цієї постанови було те, що вона суперечить ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження».

Адвокат вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 27 вказаного Закону виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10% суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом. У даному ВП виконавчий документ було повернуто державним виконавцем стягувачу без виконання, у зв’язку з відсутню у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону «Про виконавче провадження»). Цей факт в сукупності з іншими матеріалами виконавчого провадження підтверджував відсутність фактичного стягнення заборгованості із боржника, а тому у державного виконавця були відсутні підстави для винесення постанови про стягнення виконавчого збору.

Крім того, адвокат вказав, що законодавцем були внесені зміни до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження» та виключено обов’язок державного виконавця виносити постанову про стягнення виконавчого збору у разі повернення виконавчого документу стягувачу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 цього Закону. Зміни набрали чинності 05.01.2017 р., а тому були чинним на дату винесення державним виконавцем оскаржуваної постанови про стягнення виконавчого збору від 19.05.2017 р.

Внесення змін до ст. 40 Закону було цілком правильним кроком законодавця, оскільки Законом «Про виконавче провадження» запроваджено механізм стягнення виконавчого збору лише із фактично стягнутих сум. Тому був нелогічним обов’язок державного виконавця виносити постанову про стягнення виконавчого збору, у разі повернення виконавчого документу стягувачу через не можливість виконати виконавчий документ, внаслідок відсутності майна у боржника.

Разом з тим, відповідні зміни до п. 8 Розділу ІІІ «Інструкції з організації примусового виконання рішень», затвердженої Наказом Мінюсту від 02.04.2012 р. N 512/5  внесені не були, що призводить до винесення державними виконавцями помилкових постанов про стягнення виконавчого збору з підстав, що Законом не передбачені.

Адвокат зазначив, що Закон має вищу юридичну силу ніж наказ Міністерства юстиції, а тому у даному випадку п. 8 «Інструкції з організації примусового виконання рішень» не повинен застосовуватись виконавцем та судом.

Скаржник також пояснив, що такою ж була і практика застосування Закону «Про виконавче провадження» у попередній редакції (до внесення змін Законом від 02.06.2016 р.) щодо стягнення виконавчого збору. Так, відповідно до правових позицій Верховного Суду України, викладених у його постановах від 28.01.2015 р. у справі №3-217гс14, від 06.07.2015 р. у справі №6-785цс15, сплив строку, наданого для добровільного виконання рішення суду, сам по собі не є тією достатньою підставою, з якою законодавець пов’язує стягнення виконавчого збору з боржника. Виконавчий збір стягується на підставі постанови державного виконавця, якщо боржником в установлений для цього строк рішення добровільно не виконано, а державним виконавцем вчинено дії, спрямовані на примусове виконання виконавчого документу, передбачені ст. 32 Закону «Про виконавче провадження». У той же час, у ст. 32 Закону «Про виконавче провадження» були передбачені випадки примусового виконання рішень, які зводяться до фактичного виконання виконавчого документу, а саме: 1) звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб; 2) звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; 3) вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні; 4) інші заходи, передбачені рішенням. Тому дії державного виконавця (відкриття виконавчого провадження, направлення запитів, винесення постанови про арешт майна боржника, і т.п.), які не призвели до фактичного стягнення коштів за виконавчим документом про стягнення заборгованості, не були достатньою підставою для стягнення виконавчого збору з боржника.

Оцінивши усі докази в їх сукупності, врахувавши правову позицію скаржника та норми Закону України «Про виконавче провадження», суд дійшов обґрунтованого висновку про задоволення скарги та скасування постанови про стягнення виконавчого збору.

Категория Адвокат судебник, Новости | Метки , , , |

Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Нотаріус вчинив виконавчий напис на іпотечному договорі, з метою звернення стягнення на предмет іпотеки в інтересах банку і запропонував реалізувати квартиру клієнта для погашення заборгованості позичальника за кредитним договором. Кошти отримувала юридична особа, а клієнт у даній справі виступив лише іпотекодавцем (майновим поручителем) за належне виконання позичальником його кредитних зобов’язань перед банком.

Клієнт звернувся до мене за допомогою, як адвоката по кредитним спорам, коли справа знаходилась на стадії примусового звернення стягнення на квартиру органами державної виконавчої служби за виконавчим написом нотаріуса.

Розроблена мною процесуальна стратегія захисту прав та законних інтересів клієнта включала, серед іншого, подача заяви про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за таким виконавчим документом (п. 6 ч. 1 ст. 152 ЦПК України) та оскарження виконавчого напису в судовому порядку (87, 88 Закону України «Про нотаріат», ст. 110 ЦПК України).

Позовні вимоги адвокат мотивував, зокрема, тим, що на момент звернення банку до нотаріуса із позовом, вже розглядалась справа про стягнення цим же банком заборгованості із позичальника та іпотекодавця (Клієнта) в суді. Відтак, вимоги банку не можуть вважатись безспірними. Також у заяві нотаріусу, вимогах до позичальника/іпотекодавця, розрахунку до суду та виконавчому написі нотаріуса були вказані різні суми заборгованості, що свідчить про невідповідність стягуваної суми дійсній заборгованості боржника і унеможливлює вчинення нотаріусом виконавчого напису на іпотечному договорі згідно із ст.ст. 87, 88 ЗУ «Про нотаріат».

Печерський районний суд м. Києва погодився із моїми доводами як адвоката іпотекодавця і ухвалив рішення про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41808444 ). Апеляційний суд м. Києва рішення місцевого суду скасував і ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44311441 ). Але Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу адвоката задовольнив повністю, рішення апеляційного суду скасував, а рішення місцевого суду залишив у силі (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52411642 ).

При цьому, на дату перегляду справи у касаційному порядку Верховний Суд України прийняв рішення, яким висловив правову позицію аналогічній тій, яку відстоював адвокат у даній справі. Суд дав роз’яснення про те, що наявність справи у суді про стягнення заборгованості з іпотекодавця виключає безспірність вимог кредитора та унеможливлює вчинення виконавчого напису нотаріусом (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006509 ).

Отже, інтереси Клієнта були ефективно захищені завдяки правильній правовій позиції адвоката у даній справі.

Категория Адвокат по кредитным делам, Адвокат судебник | Метки , , , , , , , |

Адвокат в Киеве

Здравствуйте,

Если вам нужна правовая помощь, консультация юриста, адвокатские услуги – вы можете обратиться ко мне.

 Я, Бордаченко Александр Владимирович, адвокат по судебным делам. Веду дела в общих, административных и хозяйственных судах во всех инстанциях, в коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины, Европейском суде по правам человека, иностранных арбитражных судах, в т.ч. Лондонском международном арбитражном суде, третейских судах в Украине, на стадии исполнительного производства. Оказываю правовую помощь в признании и исполнении решений иностранных судов в Украине. Могу оказывать правовую помощь в уголовных делах и делах об административных правонарушениях как адвокат. Очень хорошие результаты для клиентов при рассмотрении судами кредитных дел в спорах с банками, дел об обращении взыскания на предметы ипотеки и залога в судебном и внесудебном порядке. Также оказываю юридические услуги субъектам хозяйствования во время осуществления ими хозяйственной деятельности по составлению договоров, ведения переговоров, составления претензий, проверки имущественного состояния контрагентов и их добросовестности по данным государственных реестров, обжалования в административном или судебном порядке налоговых уведомлений-решений. Перечень оказываемых юридических услуг не является исчерпывающим, поэтому для выяснения вопроса о возможности помочь в конкретном случае, свяжитесь со мной по телефону или напишите на электронную почту, либо воспользуйтесь обратной связью.

Начал юридическую практику по ведению судебных дел в 2003 году и продолжаю заниматься юриспруденцией по настоящее время. Сильные стороны адвоката-судебника – это универсальность, которая нарабатывается в связи с отсутствием узкой специализации по отдельным категориям дел. Адвокату необходимо постоянно усовершенствовать свои знания и навыки в разных отраслях права, что вместе с большим опытом дают возможность рассмотреть ситуацию с разных сторон и максимально качественно помочь клиентам.

Мы работаем слаженной командой с коллегами адвокатами и юристами в рамках ЮФ «Столичная Правовая Группа». Компания ориентирована на комплексное обслуживание бизнеса. Юридическая фирма сопровождает весь цикл жизни субъекта хозяйствования: от регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, помощи во время осуществления текущей деятельности и до продажи корпоративных прав либо исключения сведений о лице из государственного реестра в связи с ликвидацией или банкротством. У нас наработана хорошая база договоров и внешнеэкономических контрактов, которые постоянно улучшаются в связи с законодательными новшествами и динамичной судебной практикой. Компания сопровождает операции с недвижимостью, деятельность в сфере строительства, ведения сельскохозяйственной деятельности, ритейла, коммуникационных услуг, франчайзинга, производства мебели и различных сфер услуг. Кроме того, юридическая компания активно сотрудничает с экспертами, субъектами оценочной деятельности, патентными поверенными, нотариусами, бухгалтерами, детективами, что позволяет предоставить клиентам действительно комплексные и качественные юридические услуги.

Вы можете связаться с адвокатом Бордаченко Александром Владимировичем по телефонам (067)329-38-31, (044)230-91-55 или напишите адвокату на электронную почту bordachenko@spg.kiev.ua либо воспользуйтесь обратной связью на этом сайте «Контакты».

Категория Адвокат по кредитным делам, Адвокат по недвижимости, Адвокат по семейным делам, Адвокат судебник, Адвокатура, Адміністративні процедури, Земельні питання, Новости | Метки , , , , , |